underside3
Hjerterdametouren og økonomi – hvordan hænger det sammen?

Vi vil her give dig et overblik over, hvad dit deltager gebyr går til – og hvordan økonomien hænger sammen.

Del, som er deltagerafhængig

Donation til Hjerteforeningen 100 kr.
Tidtagning 36 kr.
Forplejning (sandwich, drikke, chokolade, frugt) 49 kr.
.
I alt pr. person 185 kr.

Herudover kommer de udgifter, som vi har uanset antal deltagere

Leje af mobilscene
Leje og transport af cykelstativer/hegn
Erhvervsansvars- og arbejdsskadeforsikringer
Samaritervagt
Forplejning af hjælpere
Markedsføring
I alt ca. 150.000 kr. Ved f.eks. 620 deltagere (det antal vi var i 2018) – svarer det pr. person til ca. 240 kr..
Alt i alt  425 kr.

Vi er meget taknemmelige for, at Faaborg-Midtfyn Kommune i alle årene, siden 2012, har ydet økonomisk støtte til markedsføring.

Vi takker diverse fonde og erhvervsvirksomheder for deres tilskud og sponsorater, som giver os mulighed for at indkøbe f.eks. pavilloner, el-kedler til depoterne, cykelstativer m.m. samt i det hele taget sikre, at vi kan få økonomien til at løbe rundt.

Det opsparede overskud giver os en stødpude, hvilket er nødvendigt, når vi på et tidspunkt må overtage de fulde udgifter til f.eks. markedsføring.

Vi håber, at du er frisk til at deltage i Hjerterdametouren – og at du vil tage en veninde, søster, mor eller anden pige/kvinde med, så vi kan blive rigtig mange på cyklerne.