underside3

Hjerterdametouren og økonomi – hvordan hænger det sammen?

Vi vil her give dig et overblik over, hvad dit deltager gebyr går til – og hvordan økonomien hænger sammen.

Del, som er deltagerafhængig

Donation til Hjerteforeningen 100 kr.
Tidtagning 36 kr.
Forplejning (sandwich, drikke, chokolade, frugt) 40 kr.
Goddiebag (selve posen) 22 kr.
I alt pr. person 198 kr.

 

Herudover kommer de udgifter, som vi har uanset antal deltagere

 

Leje af toiletvogne
Leje af mobilscene
Leje og transport af cykelstativer/hegn
Erhvervsansvars- og arbejdsskadeforsikringer
Samaritervagt
Halleje
Forplejning af hjælpere
Markedsføring
Skilte
I alt ca. 175.000 kr. Ved f.eks. 550 deltagere (det antal vi var i 2017) – svarer det pr. person til 318 kr..
Alt i alt  516 kr.

 

Vi er meget taknemmelige for, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 har ydet økonomisk støtte til markedsføring.

Hjerterdametouren havde i 2017 et underskud på 48.000 kr.. Underskuddet skyldes en ekstra indsats på markedsføring og ekstraordinære udgifter på materiel.

I alle årene med Hjerterdametouren har vi i alt modtaget fondstilskud og sponsorater på over 450.000 kr., så uden disse tilskud havde vi ikke været i stand til allerede nu at være i gang med planlægningen af Hjerterdametouren 2018.

Vi takker diverse fonde og erhvervsvirksomheder for deres tilskud og sponsorater, som giver os mulighed for at indkøbe f.eks. pavilloner, el-kedler til depoterne, cykelstativer m.m. samt i det hele taget sikrer, at vi kan få økonomien til at løbe rundt, også selv om der et år skulle vise sig et svigtende deltagerantal.

Det opsparede overskud giver os en stødpude, hvilket er nødvendigt, når vi på et tidspunkt må overtage de fulde udgifter til f.eks. markedsføring.

Vi håber, at du er frisk til at deltage i Hjerterdametouren – og at du vil tage en veninde, søster, mor eller anden pige/kvinde med, så vi kan blive rigtig mange på cyklerne d. 25. august 2018.