underside3

Hjerterdametouren og økonomi – hvordan hænger det sammen?

Vi vil her give dig et overblik over, hvad dit deltager gebyr går til – og hvordan økonomien hænger sammen.

Del, som er deltagerafhængig

Donation til Hjerteforeningen 100 kr.
Tidtagning 36 kr.
Forplejning (sandwich, drikke, chokolade, frugt) 40 kr.
Goddiebag (selve posen) 22 kr.
I alt pr. person 198 kr.

 

Herudover kommer de udgifter, som vi har uanset antal deltagere

 

f.eks. Leje af toiletvogne
Leje af radiosystem
Leje og transport af cykelstativer/hegn
Erhvervsansvars- og arbejdsskadeforsikringer
Samaritervagt
Halleje
Forplejning af hjælpere
Markedsføring
Skilte
I alt ca. 159.000 kr. Ved f.eks. 570 deltagere (det antal vi var i 2016) svarer det pr. person til 278 kr..
Alt i alt 476 kr.

 

Vi er meget taknemmelige for, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2013, 2014, 2015 og 2016 har ydet økonomisk støtte til markedsføring.

Hjerterdametouren havde i 2012 et overskud på ca. 37.000 kr., et underskud i 2013 på ca. 9.000 kr. , et overskud i 2014 på ca. 17.000 kr., et overskud i 2015 på ca. 40.000 kr. og i skrivende stund tyder 2016 på et overskud på ca. 20.000 kr..

I disse 5 år har vi i alt modtaget fondstilskud og sponsorater på 380.000 kr., så uden disse tilskud havde vi ikke været i stand til allerede nu at være i gang med planlægningen af Hjerterdametouren 2017.

Vi takker diverse fonde og erhvervsvirksomheder for deres tilskud og sponsorater, som giver os mulighed for at indkøbe f.eks. pavilloner, el-kedler til depoterne, cykelstativer m.m. samt i det hele taget sikrer, at vi kan få økonomien til at løbe rundt, også selv om der et år skulle vise sig et svigtende deltagerantal.

Det opsparede overskud giver os en stødpude, hvilket er nødvendigt, når vi på et tidspunkt må overtage de fulde udgifter til f.eks. markedsføring.

Vi håber, at du er frisk til at deltage i Hjerterdametouren – og at du vil tage en veninde, søster, mor eller anden pige/kvinde med, så vi kan blive rigtig mange på cyklerne d. 26. august 2017!